بخواهید تا به شما داده شود
کد شناسه :1463
بخواهید تا به شما داده شود
موجود نیست

بخواهید تا به شما داده شود به معرفی 22 روش کارامد برای دستیابی به خواسته ها می‌پردازد و به شما کمک می‌کند که چگونه با استفاده از این روش ها افکار منفی‌اتان را که همچون سدی در برابر شما ایستاده‌اند کنار بگذارید و به آنچه که در درون دارید دست پیدا کنید.
در وادی این رازی که زندگی نام دارد، ما پیوسته به دنبال جواب هستیم. پیوسته میخواهیم سررشته ی زندگی خود را به دست بگیریم، اما نمیدانیم چگونه. همه ی ما میخواهیم ترسهایمان را به طریقی تسکین دهیم، از ترسهای کوچک تا ترسهای بزرگتری که داریم. این کتاب ارامش بخش به همه ی این مسائل می پردازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر