تربیت جنسی نوجوانان کتاب پسران
کد شناسه :1467
تربیت جنسی نوجوانان کتاب پسران
موجود نیست

اگر دوره گذار نوجوانی به خوبی فهمیده و درک شود و متناسب با جهش های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی، با نوجوان رفتار شود، نویدبخش ظهور صمیمیت، وفاداری و هویت پایدار در دوره جوانی و زا یندگی موثربزرگسالی است.
دراین کتاب به طرزی نظام مند و همه جانبه تغییرات جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی نوجوان پسر توصیف و تحلیل می شود و با درنظرداشتن زمینه های فرهنگی، اخلاقی و دینی، راه های پیشگیری از بدفهمی و کژرفتاری را نشان می دهد.
تاکید بر تربیت جنسی و رابطه آن با سایرابعاد شناختی، اخلاقی و معنوی با حفظ و رعایت حیامندی، بر سودمندی کتاب افزوده است. مطالعه این اثر به نوجوانان، والدین، معلمان و مشاورانی که با نوجوانان سروکاردارند توصیه می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر