هفت گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای
کد شناسه :1475
هفت گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای
موجود نیست

بعضی از افراد وقتی این پرسش ها را پیش روی خود می بینند برآشفته می شوند و می گویند: «طرح هرمی؟ مانند هر شرکت دیگری در جهان؟ مانند دولت؟ منظورتان این است که مانند آنهاست؟!» به جای برآشفتن از دست مشتریان بالقوه خود بهتر است به دنبال یافتن سر منشا این پرسش باشید. تجربه من نشان داده که این افراد یا کسی را می شناسند که تجربه ی ناموفقی در این زمینه داشته است و یا خود چنین بوده اند (معمولا این افراد از بلیط بخت آزمایی خیالی ای که من پیشتر به آن اشاره کردم منفعتی کسب نکرده اند). این پرسش در بیش از 90 درصد موارد توسط چنین افرادی مطرح می شود. بقیه نیز درباره ی چنین فرصت هایی چیزهایی شنیده اند و حق دارند نسبت به ثروتمند شدن سریع تردید داشته باشند. اگر این پرسش ها با نوعی احساس همراه باشد مطمئن می شوم که به گونه ای درگیر موضوع بوده اند. بنابراین می گویم: «یک دقیقه صبر کنید. داستانی برای بازگو کردن دارید. چه اتفاقی افتاده است؟ آیا از بازاریابی شبکه ای تجربه ای دارید؟» بعد نوبت شماست که داستان خود را برای آنها تعریف کنید. این باعث خواهد شد آنها حرف دل خود را برای شما بازگویند و از حالت دفاعی خارج شوند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر