بازاریابی دهان به دهان
کد شناسه :1477
بازاریابی دهان به دهان
موجود نیست

گفت و گوهای دهان به دهان، بازاریابان را وادار می کند تا نسبت به مشریانشان توجه بیشتری نشان دهند. این گفت و گوها، تبلیغ کنندگان را از انزوا خارج کرده، و آنها را با تاثیری که محصولات و بازاریابی آنان بر مردم دارد آشنا ساخته است. این نوع بازاریابی، مشتریان را در صدر میز هیات مدیره نشانده است. بازاریابی دهان به دهان با دادن حق بیان به مشتریان از آنها حمایت می کند، برای آنها بستری مناسب ایجاد می کند، و بازاریابان را وادار می کند تا به صحبت های آنها گوش فرا دهند. به مردم قدرتی می دهد تا نارضایتی خود را بیان کنند و عدم صداقت بازاریابان را برملا سازند. بازاریابان دهان به دهان کسانی هستند که گوش دادن را یاد گرفته اند. ما قدرت انتخابی نداریم. اگر مشتریان تمایلی به پخش کردن پیام ما نداشته باشند نمی توانیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم. بنابراین راهی جز کسب مهارت برای خوشحال کردن آنان نداریم. بازاریابی دهان به دهان در حال گسترش است؛ چرا که بازاریابان دریافته اند که هیچ تبلیغی به اندازه ی یک مشتری راضی نمی تواند کارآمد باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر