صحبت در جمع به زبان ساده / دامیز
کد شناسه :1479
صحبت در جمع به زبان ساده / دامیز
موجود نیست

کتاب مذاکره به زبان آدمیزاد، شامل شش مرحله برای مذاکره‌ی موفق، با متن صریح و روان است.
هر روزه شما در کار و زندگی با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوید که احتیاج دارید با افراد ارتباط برقرار کنید و به‌صورت شفاف و مؤثر مذاکره کنید. این راهنمای دوستانه نصیحت‌های آزموده شده‌ای را در راستای آنچه شما می‌خواهید، مهیا میکند.
نکات دونالدسون به شما نشان خواهد داد به جای آنکه از برنامه‌هایتان فرار کنید، آنها را توسعه دهید، عملی کنید یا کمک کنید که به نتیجه برسند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر