نسخه سوم بازاریابی
کد شناسه :1482
نسخه سوم بازاریابی
موجود نیست

این کتاب براساس تجربیات و حقایق موجود به ارائه ده اصل برای موفقیت کسب و کارها به شکلی که ضمن حفظ سودآوری، ارزش های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند می پردازد و راهکاری برای برقراری تعادل و توازن میان آن ها ارائه می دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر