اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED
کد شناسه :1490
اصول سخنرانی و فن بیان به روش TED
موجود نیست

این کتاب ضمن توصیف و شرح چگونگی سخنرانی به روش تد به چیزی فراتر از آن یعنی کمک و حمایت از هر نوع سخنرانی از سخنرانی های انگیزشی گرفته تا سخنرانی های آموزشی یا بازاریابی می پردازد و ابزارها و بینشی را در اختیار مخاطب خود می گذارد که بالاتر از دستورالعمل های منحصر به نوعی خاص از سخنرانی، خواننده را برای هر نوع سخنرانی در هر موقعیتی مجهز می سازند و بنیانی محکم برای سوادی جامع از هنر سخنرانی شکل می دهند.  اثر حاضر حاوی  اصولی ارزشمند و کاربردی است که پیروی از آن ها رضایت را به دنبال خواهد آورد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر