حافظه برتر
کد شناسه :1497
حافظه برتر
موجود نیست

کتاب پیش رو هیچ ابزار جدیدی را در اختیار خواننده نمی گذارد بلکه تنها تکنیک هایی را آموزش می دهد که با تبعیت از آن می توان راه را برای حافظه برتر خود گشود و به آن اجازه قدرت نمایی داد. به کمک اثر حاضر چگونگی نحوه ثبت داده ها و اطلاعات به دست آمده از طریق دیدن، شنیدن و تجربه کردن را به گونه ای که قادر باشید به راحتی در هنگام نیاز آن را به یاد بیاورید فرا خواهید گرفت و با دسته بندی اطلاعات و آموزش حافظه تان به صورت عملی بسیاری از مشکلاتی که ریشه در کم حافظگی دارند را به خاطره ها خواهید فرستاد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر