تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
کد شناسه :1510
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

این کتاب به بررسی گذاری چهارده قرن تکاپوی تمدنی ایرانیان و مسلمانان از ظهور اسلام تا دوران معاصر می پردازد تا دانشجوی ایرانی حتی اگر غیر مسلمان است پیشه تمدنی خود را بداند و محدود به نگاه های خرد و سطحی نماند و نقش خود را در روزگار دانش پژوهی و سپس خدمت رسانی بهتر ایفا نماید.
فهرست مطالب:
فصل 1: مباحث پایه
فصل 2: شکوفایی تمدن اسلامی
فصل 3: نهادهای مدنی در تمدن اسلامی
فصل 4: گونه شناسی هنر و معماری در تمدن اسلامی
فصل 5: تاثیر تمدن اسلامی بر غرب
فصل 6: بازنمایی رکود و انحطاط تمدنی در جهان اسلام
فصل 7: جهان اسلام در دوران معاصر 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر