آزمون های روان شناختی جلد 1
کد شناسه :1511
آزمون های روان شناختی جلد 1
موجود نیست

هر یک از ما به نوعی درمورد دیگران حدس‌هایی می‌زنیم. از واژه‌هایی برای توصیف و تفکیک آنها استفاده می‌کنیم و قوانینی برای درک و پیش‌بینی رفتارهایشان داریم. اگرچه این اصول و برداشت‌ها را به ندرت آشکا می‌کنیم، ولی در تفکر ما رسوخ می‌کنند و بر رفتار ما اثر می‌گذاردند. تعامل با دیگران تا حدی، تحت تاثیر انتظاری است که از آنها داریم. این انتظار، از برداشت ما از شخصیت آنها به وجود می‌آید. این امر در تصمیم ما، در ارتباط با دیگران مصداق پیدا می‌کند.
این کتاب در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول به معرفی ابزارهایی پرداخته است که عمدتا به ارزیابی صفات و رگه‌های شخصیتی می‌پردازد.
در بخش دوم ابزارهایی معرفی شده‌اند که عمدتا به ارزیابی سطح سلامت روانی می‌پردازد.
این کتاب شامل بخش‌های تعریف شخصیت، کاربرد گوناگون شخصیت، ارزشیابی آزمون‌های روانی، ملاحظات عملی، هنجاریابی، اعتبار آزمون‌ها، آزمون‌های عینی، نقاط قوت و ضعف آزمون‌های عینی، روایی  و … می‌شود.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر