بازی درمانی / هنر ارتباط با کودکان
کد شناسه :1515
بازی درمانی / هنر ارتباط با کودکان
موجود نیست

این کتاب درباره آموخته های نویسنده از کودکان است، و به موضوعات مهمی در حوزه بازی درمانی می پردازد که عبارتند از: معنای بازی در زندگی کودکان، و مراحل بازی در فرایند درمان با کودکان سازگار و ناسازگار پی بردن به درون مایه بازی کودکان در بازی درمانی جنبه های منحصر به فرد، مفاهیم کلیدی، و اهداف فلسفه و نظریه بازی درمانی کودک محور در خصوص رابطه درمانی بازی درمانی آنچه کودکان در فرایند بازی درمانی می آموزند... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر