روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان / پوران پژوهش
کد شناسه :1518
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان / پوران پژوهش
موجود نیست

این کتاب حاوی درس نامه و مسائل آزمون‌های کارشناسی ارشد، به همراه خود آزمایی (برگزیده ای از مسائل و سوالات امتحانی و تمرینات کلاسی) می باشد.این کتاب با هدف آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد فراهم شده است و تا حد امکان سعی شده که از منابع معتبر این درس در کارشناسی ارشد سراسری و آزاد استفاده گردد. با وجود این مطلب در نگارش این کتاب سعی شده استانداردهای آموزشی مراعات گردد و مطالب به گونه‌ای تدوین و نگارش گردند که فرد با خواندن کتاب به درک عمیق‌تری از علم روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان دست یابد و از آموزش سطحی و طوطی‌وار مطالب خودداری شده است.
با توجه به جدید بودن بسیاری از مسائل مطرح شده در این کتاب برای دانشجویان به ویژه در بخش روانشناسی فیزیولوژیک برای اینکه این مطالب به طور کارآمدی انتقال یابند، علاوه بر بیان منطقی مسائل و توجه به دانسته‌های دانشجویان اهمیت تکرار مسائل کلیدی نباید فراموش گردد و تا این تکرار در خواندن مطالب کلیدی رخ ندهد اهداف آموزشی کتاب محقق نخواهد شد. فراهم نمودن پاسخ‌های تشریحی نسبتاً مفصل با این هدف انجام شده است .

مباحث کتاب روانشناسی فیزیولوژیک:
نورون‌ها و نوروگلیاها
سیناپس‌ها، ناقل‌های عصبی و نورپپیتیدها
نحوه شکل‌گیری و محافظت از دستگاه عصبی مرکزی
دستگاه عصبی
تصویربرداری، EEG، خواب، حافظه، آفازی، ناخوانی و نانویسی
گیرنده‌های حسی
هورمون‌ها
تعریف و جایگاه انگیزش در روان‌شناسی و اساس فیزیولوژیک آن
نظریه‌های کاهش کشاننده‌ای، نظریه روان تحلیل‌گری فروید و نظریه کشاننده هال
نظریه‌های انتظار- ارزش، نظریه میدانی لوین، نظریه انگیزه پیشرفت و نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه‌های شناختی: نظریه اسنادی و نظریه انسان‌گری
هیجان
سؤال‌های روانشناسی فیزیولوژیک آزمونهای دوره‌های قبل به همراه پاسخ تشریحی
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر