آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی / پوران پژوهش
کد شناسه :1530
آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی / پوران پژوهش

مناسب دانشجویان و داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی (وزارت علوم و وزارت بهداشت)، مشاوره، علوم تربیتی، علوم شناختی، علوم اجتماعی، آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی و کنکور دکتری روانشناسی (وزارت علوم و وزارت بهداشت)، روانشناسی تربیتی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مشاوره، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، سنجش و اندازه گیری، علوم شناختی و علوم اجتماعی و آزمون استخدامی دبیری روانشناسی  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر