مقابله با پرخاشگری در کودکان / جلد دوم (برنامه گروهی کودکان)
کد شناسه :1541
مقابله با پرخاشگری در کودکان / جلد دوم (برنامه گروهی کودکان)

کتاب حاضر برای استفاده مشاوران، روان شناسان و سایر متخصصان بالینی طراحی شده است که "برنامه قدرت مقابله" را برای گروه سنی کودکان اجرا می‏کنند. " قدرت مقابله " مداخله‏‏ ای اثبات شده با هدف آ موزش کودکان پرخاشگر در تشخیص احساسات شان و بروز دادن آنها بدون توسل به خشم و رفتار‏‏های خشن است. بخش کودک برنامه قدرت مقابله شامل 34 جلسه گروهی ساختار یافته شناختی - رفتاری و جلسات فردی دوره ای است. اهداف این بخش شامل افزایش توانایی کودک برای طراحی و رسیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت، یادگیری مهارت های مدیریت خشم، مهارت های اجتماعی، حل مسئله و افزایش توانایی مقاومت در برابر فشار همسالان و وارد شدن به گروه های همسال مثبت است. این راهنمای جامع از شیوه ای استفاده می‏کند که به راحتی جلسه به جلسه دنبال می‏ شود تا مداخله به طور حساب شد‏‏ه ای برای کودکان اجرا شود. دستورالعمل‏‏‏ های مفصلی برای کار با کودکان در اختیار تسهیل گر گروه قرار می‏گیرد که شامل متن گفتگوی نمونه، تمرین‏‏‏های ایفای نقش، فعالیت‏‏‏های گروهی و تکالیف خانه است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر