تکنیک های تنظیم هیجان در روان درمانی
کد شناسه :1546
تکنیک های تنظیم هیجان در روان درمانی
موجود نیست

چرا «تنظیم هیجان» مهم است؟
یکی از بدترین تجربیات بیماران، آن است که از هیجان‌های خود به‌ستوه آمده ولی نمی‌دانند چگونه با شدت آنها مقابله کنند. ایجاد قابلیت‌هایی برای تحمل پاسخ‌های هیجانی و تنظیم آنها می‌تواند به بیماران کمک کند تا گستره رفتارها و پاسخ‌هایی که در هنگام رویارویی با ناراحتی شدید در اختیار دارند را افزایش دهند.
بسیاری از مطالب کتاب حاضر بر اساس الگوی طرحواره‌درمانی هیجانی (EST) لیهی بنا نهاده شده‌اند. طبق این الگو، تفاوت‌های بین افراد از نظر تفسیرها، ارزیابی‌ها، میل به اقدام، و راهبُردهای رفتاری مربوط به هیجان‌های آنان، «طرح‌واره‌های هیجانی» نامیده می‌شوند.
طرحواره‌درمانی هیجانی (EST) به‌عنوان الگویی یکپارچه‌ساز و آزاد، ما را تشویق می‌کند تا از سایر مفهوم‌سازی‌ها و الگوهای مداخله استفاده کنیم. با این وجود، نکته اصلی آن است که مداخلات، به بیماران کمک می‌کنند تا مطالبی درباره هیجان بیاموزند و با هیجان مقابله کنند، و همین آموزش که الگوی نوینی برای هیجان به‌شمار می‌رود استقلال عمل را برای بیمار فراهم می‌آورد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر