کمک به کودکان آزاردیده و آسیب دیده
کد شناسه :1549
کمک به کودکان آزاردیده و آسیب دیده
موجود نیست

هر کودکی منحصر به فرد است و ارائه یک رویکرد انعطاف پذیر و چند بعدی برای کمک به آنها امری ضروری است کتاب حاضر یک مدل منسجم و یکپارچه برای کمک به کودکان آزار دیده و آسیب دیده را ارائه می دهد و بازی درمانی، هنر درمانی و درمان های بیان گرانه دیگر را با ایده ها و تکنیک های درمان شناختی- رفتاری، خانواده درمانی و درمان روان پویشی تلفیق می کند و نشان می دهد چگونه با استفاده از رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم، هر کودک را متناسب با نیازهایش درمان کنیم
نویسنده به طور هنرمندانه ای تجارب شخصی خود را به عنوان بازی درمانگر، با یافته های پژوهشی معاصر، برای ارائه این راهنمای مفید و عملی ترکیب کرده است
این کتاب بر نیازهای منحصر به فرد هر کودک، منابع درونی و شرایط موقعیتی تأکید دارد و یک راهنمای عملی با جزئیات کامل و مثال های بالینی گسترده ارائه می کند. دستورالعمل های مفید، اصول کلی و اهداف برای سنجش و مداخله، با استفاده از یک مدل منسجم ارائه شده است
خواندن این کتاب به تمام افرادی که با کودکان، به خصوص کودکان آزاردیده و آسیب دیده کار می کنند پیشنهاد می شود
مثال های بالینی آن برای متخصصانی که تجربه کار با کودکان را دارند و همچنین دانشجویانی که در کلیه زمینه های بهداشت روانی فعالیت می کنند، جذاب و مفید خواهد بود.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر