ACT برای نوجوانان
کد شناسه :1551
ACT برای نوجوانان

اوایل تا اواسط نوجوانی دوره تلاش برای یافتن هویت و ارزش‌های مختلف است تا نوجوان به این برسد که چه کسی هست و چه کسی می‌خواهد باشد. به‌نظر می‌رسد که اولویت دادن به ارزش‌ها در ACT کاملاً در راستای تمایل مراجعین نوجوان برای یافتن ارزش‌هایشان است. علاوه بر این، نوجوانان اجتناب زیادی از صدمه و رنج دارند، کمتر از راه‌حل‌های نسبتاً طولانی استفاده می‌کنند و اجتناب راهبرد اولیه آنهاست. از آنجا که ACT به‌طور خاص اجتناب را مورد هدف قرار می‌دهد، در نتیجه به‌نظر می‌رسد برای این مراجعین مناسب باشد. این کتاب راهنمای جلسه به جلسه برای بالینگرانی است که با مراجعین به‌طور فردی کار می‌کنند. در پایان هر جلسه، پیشنهاداتی برای تغییر محتوای جلسات برای استفاده از آن در فرمت گروهی ارائه شده است. این کتاب برای متخصصان سلامت روانی نوشته شده است که تجربه کار درمانی با نوجوانان را داشته‌اند، ولی در ACT و یا در کاربرد ACT برای نوجوانان تازه‌کار هستند. این کتاب به‌عنوان کتاب راهنمای درمان ACT برای نوجوانان طراحی شده است و دارای دو بخش است. بخش اول شامل اصول ACT می‌شود و بخش دوم شامل توصیفی از جلسۀ ارزیابی اولیه و جلسات درمانی می‌شود. در اصول ACT مروری بر پایه‌های نظری و فلسفی ACT صورت گرفته و شش فرایند هسته‌ای ACT توضیح داده می‌شود. در بخش ارزیابی، روش جمع‌آوری اطلاعات که برگرفته از رویکرد ACT است و جلسات بعدی (هر جلسه به‌طور مجزا) مطرح شده است. در هرکدام از جلسه‌ها یک جلسۀ درمانی مبتنی بر درمان فردی توصیف می‌شود و به دنبال آن تغییراتی که باید در جلسات اعمال نمود تا متناسب درمان گروهی شود، مطرح شده است. این پروتکل درمانی شامل ده جلسه است که هر جلسه روی یکی از شش فرایند اصلی ACT تمرکز دارد. گرچه شش فرآیند اصلی وجود دارد، ولی ده جلسه‌ای بودن این پروتکل به بالینگران اجازه می‌دهد که بیشتر از یک جلسه را صرف یک فرآیند کنند و فرصتی برای تمرین‌های تجربی بیشتر و مرور داشته باشند. در سرتاسر این کتاب سعی شده است جریان کلی و محتویات هر جلسه به ترتیب منسجمی ارائه شود. به‌عنوان مثال، هر جلسه با مرور محتوای جلسه قبلی و تمرین خانه شروع می‌شود، سپس توجه‌آگاهی و محتوای جلسه جدید ذکر می‌شود. همچنین، در این کتاب برای توضیح مفاهیم و محتوای جلسه تجارب چندین مراجع فرضی مطرح شده است. منابع موجود در زمینه ACT بیش از حد فنی بوده و نحوه انتقال نظریه به عمل یا نحوه ارتباط مفاهیم یک جلسه یا بین جلسات را به‌خوبی توضیح نمی‌دهند، درحالی‌که این مسأله مهمی است. همچنین، کتاب در زمینه ACT برای نوجوانان بسیار محدود است. نویسندگان کتاب حاضر سعی کرده‌اند آنچه درمانگران هنگام استفاده از ACT برای نوجوانان لازم دارند برای آنها فراهم کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر