طراحی و گزارش نویسی پژوهش در روان شناسی
کد شناسه :1565
طراحی و گزارش نویسی پژوهش در روان شناسی

نگارش گزارش پژوهش نیازمندِ مهارت‏ها و توانایی‌های است که کمتر در برنامه درسی معمول به چشم می‌خورد. هدف این کتاب، ارائه اصول و راهنمایی‌های اساسی در مورد چگونگی نوشتن گزارش عملی و پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم انسانی و به‌خصوص روان‌شناسی است. این کتاب در درجه اول به چگونگی گزارش‌نویسی پرداخته و با توجه به اهمیت مبانی نظری، روش تحقیق و نیز روش تحلیل آماری در پژوهش‌های رشته‌های مختلف روان‌شناسی و سایر حوزه‌های نزدیک، تأکید این کتاب بر نحوه گزارش پژوهش و نحوه گزارش تحلیل‌های آماری و معرفی ارکان اصلی گزارش پژوهش و نحوه تهیه آن است. این کتاب می‌تواند مکمل دانش و مهارت روش تحقیق، تحلیل آماری و دانش تخصصی پژوهشگران باشد تا از آن دانش و مهارت خود به بهترین وجه ممکن استفاده کنند.
این نوشته، سعی دارد تا با ارائه مشاوره‌های روشن و دقیق، در هر یک از مراحل گزارش‌نویسی، به دانشجویان در گزارش‌نویسی کمک کند. این کمک‌ها شامل توصیف مسائل مربوط به قالب، سبک و دیگر مسائل اساسی مرتبط با نوشتن گزارش‌های پژوهشی و کاربردی خوب است.
متن اصلی کتاب، تابه‌حال چندین‏‌بار به زبان اصلی تجدید چاپ شده است و به همراه نسخه الکترونیکی آن مورد استفاده دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی زیادی در سراسر دنیا قرار گرفته است. ازآنجاکه این کتاب در درجه اول در مورد چگونگی نوشتن یک گزارش است، لذا بدنه اصلی این کتاب را همین موضوعات شکل می‌دهند. در قسمت 1 و 2 این کتاب مطالبی در مورد طراحی و تحلیل آماری نیز ارائه شده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر