مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب روانشناختی
کد شناسه :1566
مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب روانشناختی

امروزه افراد زیادی به دلیل آسیب مستقیم به سر (آسیب مغزی تروماتیک یا TBI)، یا سایر بیماری‌های اکتسابی دچار کاهش عملکرد شناختی می‌شوند. توانبخشی شناختی، مجموعه‌ای از آموزش‌ها و تمریناتی است که به‌صورت منسجم و با هدف احیای کارکرد شناختی به افراد آسیب‌دیده ارائه می‌شود. در این حوزه از سه نوع مداخلۀ احیاءکننده، جبران‌کننده و آموزشی جهت ارتقاء کارکرد شناختی گروه‌های هدف استفاده می‌شود. سالانه بیش از یک‌صدهزار نفر در ایران دچار ضربه‌های مغزی متوسط تا شدید می‌شوند که در غالب موارد به توانبخشی شناختی نیازمند هستند. در این کتاب با اتخاذ یک نگاه جامع رویکردهای نظری توانبخشی و چگونگی کاربرد آنها بحث گردید که شامل چهار بخش، اصول زیربنایی، گروه‌های توانبخشی، مثال‌های موردی از اصول ارائه‌شده و ارزشیابی شواهد مربوط به نتایج پژوهش‌های مختلف است. کتاب حاضر توسط استاد توانمند باربارا ویلسون و همکارانشان تألیف گردیده است. مطالب کتاب حاصل دانش نظری مؤلفین و دیگر اساتید این حوزه و تجربیات به‌کار بسته مؤلفین در «مرکز توانبخشی عصب-روانشناختی الیور زنگویل» است. از جنبه‌های منحصربه‌فرد آن می‌توان به تلفیق شواهد علمی، قضاوت بالینی و هدف‌های مراجع‌محور به‌عنوان اساس توانبخشی عصب روانشناختی اشاره کرد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر