آموزش برنامه شفقت خود بهشیار
کد شناسه :158
آموزش برنامه شفقت خود بهشیار
موجود نیست

کتاب حاضر راهنمای معتبری برای اجرای برنامه شفقت خود بهشیار (MSC) است. این برنامه ابزارهای مفیدی را برای مواجهه با مشکلات زندگی و ارتقای بهبودی احساسی ارائه می کند. خوانندگانِ این کتاب به صورت گام به گام  هشت جلسه را طی می کنند و یک روز کامل را برای مراقبه خلوت میگزینند.
در این کتاب، نه تنها نحوه تدریس محتوای آموزشی و تجربه ای دوره به تفصیل تشریح می شود، بلکه به نحوه تعامل با شرک تکنندگان، مدیریت فرآیندهای گروهی، و غلبه بر موانع معمول در آموزش شفقت خود نیز پرداخته می شود. بخش نهایی این کتاب، به نحوه ادغام شفقت خود در روان درمانی نیز می پردازد.
پس ‌از آن تجربة الهام‌بخش، شروع کردم به بررسی ظرفیت آموزش شفقت خود به درمان‌جویانم. به‌ویژه کسانی که از اختلالات مرتبط باشرم رنج می‌بردند. («آدم ضعیفی هستم»، «آدم بدی هستم») برای مثال، اختلال اضطراب اجتماعی، ترومای پیچیده، اعتیاد و افسردگی. برای اینکه دیگران را در آموخته‌هایم سهیم کنم، کتاب «راه بهشیارانة شفقت خود» (گرمر, ۲۰۰۹) را نوشتم و به‌ویژه توضیح دادم که شفقت خود، چگونه در درمان‌جویانی که برای روان‌درمانی به سراغ من می‌آیند سودمند است. کمی بعد کریستین، کتاب شفقت خود (نف, ۲۰۱۱b) را به چاپ رساند و در آن، نظریه و پژوهش‌های انجام‌شده دربارة شفقت خود را تشریح نمود، روش‌های فراوانی برای بهبود شفقت خود عرضه و تأثیر شفقت خود در زندگی شخصی‌اش را توصیف کرد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر