روان شناسی انتخاب کارکنان
کد شناسه :1570
روان شناسی انتخاب کارکنان
موجود نیست

کتاب روان‌شناسی گزینش کارکنان، به مرور روش‌ها و ابزارهایی می‌پردازد که امروزه در سطح جهان برای انتخاب کارکنان شایسته، کارآمد و متناسب با محیط سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. مؤلف با رویکردی علمی و بر اساس یافته‌های پژوهشی معتبر، مفاهیم روان‌شناختی مهم در استخدام کارکنان را تشریح کرده و روش‌های سنجش آنها را معرفی و مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه امروزه اهمیت سنجش‌های روان‌شناختی بدو استخدام بر مدیران سازمان‌ها آشکار شده است و اکثر سازمان‌ها بررسی مؤلفه‌های روان‌شناختی متقاضیان شغل را در فرایند گزینش خود قرار می‌دهند، در دسترس بودن منابعی که با تکیه بر مستندات پژوهشی، مدیران و کارشناسان منابع انسانی را در انتخاب سازه، روش و ابزار راهنمایی کند ضروری است. فقدان منابع معتبر در این زمینه، به استفاده از ابزارهای روانشناختی نامعتبر و دخیل کردن مفاهیم نامرتبط با عملکرد شغلی، در فرایند استخدام کارکنان خواهد انجامید؛ پدیده‌ای که امروز به‌طور گسترده شاهد آن هستیم. این کتاب با زبانی ساده و رویکردی علمی به مدیران، کارشناسان حیطۀ منابع انسانی، روان‌شناسان صنعتی-سازمانی و مشاوران سازمانی این امکان را می‌دهد که فرایند گزینش کارکنان را به سمت روش‌های بهینه و ابزارهای استاندارد هدایت کنند و با انتخاب افراد مناسب و شایسته و کاهش هزینه‌های انتخاب نادرست، بهره‌وری سازمان را به حداکثر برسانند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر