کودکان خردسال و والدین آنها
کد شناسه :1571
کودکان خردسال و والدین آنها
موجود نیست

این کتاب از دیدگاهی روانکاوانه تحول رابطة والد-کودک را در طول سه سال نخست زندگی توصیف می‌کند. درک الگوهای آغازین تجربه کردن از دیدگاه روانکاوی به نحوی استادانه و از طریق رویدادهای زندگی روزمره توسط نویسنده به تصویر کشیده شده است. کتاب برای آن دسته از خوانندگانی که به دنبال توصیفی مقدماتی از نظریه‌های متفاوت روانکاوی در ارتباط با سال‌های نخست زندگی هستند، راهنمایی جامع است. تجارب دیم- ویله به‌عنوان یک روانکاو، استاد تعلیم و تربیت، و به‌عنوان یک مادر و مادربزرگ بر غنای کتاب افزوده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر