معرفت و ذهن / درآمدی بر معرفت شناسی و فلسفه ذهن
کد شناسه :1574
معرفت و ذهن / درآمدی بر معرفت شناسی و فلسفه ذهن
موجود نیست

«کتاب پیش‌روی، پیش‌درآمدی برای ورود به معرفت‌شناسی و فلسفة ذهن است. کتاب در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول به برخی از مسائل مهم معرفت‌شناسی پرداخته شده و در بخش دوم به برخی از بحث‌های مهم فلسفة ذهن اشاره شده است. در هر دو بخش تلاش شده تا علاوه بر تبیین دیدگاه‌های اندیشمندان معاصر به دیدگا‌ه‌های فلاسفة اسلامی نیز اشاره شود. بی‌انصافی یا بی‌اطلاعی است اگر کسی بگوید فلاسفة اسلامی در این حوزه‌ها سخن عمیق و قابل عنایتی ندارند. از سوی دیگر هم شایسته نیست کسی بگوید فلسفة معاصر در این حوزه سخن درخوری نگفته است. درماندگی در گذشته و بی‌توجهی به دستاوردهای حکیمان پیشین هر دو خلاف علم‌دوستی و فلسفه‌ورزی است. تلاش شده تا کتاب به معیارهای پذیرفته شده در تدوین کتب آموزشی نزدیک شود. ازاین‌رو در هر فصل به تناسب، پرسش‌هایی تحت عنوان «بیشتر بیندیشیم» با هدف درک بیشتر مباحث آمده است. همچنین در «بیشتر بخوانیم» در پایان هر فصل، از مکتوباتی که به دانش شما در خصوص مطالب آن فصل می‌افزاید، نشان آورده‌ایم. «بیشتر بدانیم» در پایان برخی از فصول افزونه‌ای است که دانش شما را در آن موضوع عمیق‌تر می‌کند.»  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر