هنر و علم روان درمانی های کوتاه مدت
کد شناسه :1577
هنر و علم روان درمانی های کوتاه مدت
موجود نیست

کتاب هنر و علم روان‌درمانی‌های کوتاه مدت اولین کتابی است که برای آموزش مفاهیم اساسی و مهارت‌های روان‌درمانی کوتاه مدت به بالینگران تدوین شده است. ویراست دوم کتاب مورد بازنگری قرار گرفته و ارتقاء یافته است. فصل جدیدی از این ویراست به مؤلفه‌های اساسی مشترک میان انواع روان‌درمانی‌های کوتاه مدت می‌پردازد و مرور کاملی بر مصاحبه انگیزشی را ارائه می‌کند، تکنیکی که بر افزایش انگیزۀ مراجع و پذیرش تغییر متمرکز است. تغییر جدید دیگر این ویراست، اضافه شدن یک DVD همراه به کتاب است که در آن دانش و تجربه بالینگران خبره پنج مدل روان‌درمانی کوتاه‌مدت نشان داده شده است: شناختی (بک)، رفتاری (فوآ)، راه‌حل‌مدار (استین بارگر)، بین‌فردی (استوارت)، و پویشی (لوینسون). در این دی وی دی، فنون حیاتی به شکل عینی و متقاعد‌کننده نشان داده شده است. تدوین‌گران کتاب همکارانی با تجربه وسیع در زمینه آموزش روان‌درمانی کوتاه مدت را انتخاب کرده‌اند و از آنها انتظار می‌رفته که راهنمایی‌های عملی همراه با مثال‌های بالینی و ویدئویی را در دل فصل مربوط به خود جا دهند. نتیجه آن، کتابی است که دربردارنده بینش نظری و کاربرد عملی به طور توام می‌باشد و به بالینگران اطلاعات و دستورالعمل‌های کاربردی و ضروری را برای فراگیری این مدل مهم از روان‌درمانی فراهم می‌کند تا بتوانند آن را در تجربه بالینی خود ادغام کنند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر