201 نکته کاربردی در روان شناسی مثبت نگر
کد شناسه :1579
201 نکته کاربردی در روان شناسی مثبت نگر
موجود نیست

روان‌شناسی مثبت‌نگر، نهضت علمی نوینی در روان‌شناسی است که بر کارکرد بهینۀ فردی، ارتباطی، سازمانی و اجتماعی تأکید دارد و سلامت و شادکامی را بهبود می‌بخشد. این کتاب، اولیّن کتابی است که تمامی نکته‌های کاربردی روان‌شناسی مثبت‌نگر را همراه با نظریّه و پژوهش مطرح می‌کند. مطالعۀ این کتاب برای تمامی متخصّصانی مفید است که خواهان جستجو و کشف توانمندی‌ها و ویژگی‌های مثبت مراجعان خود هستند. این کتاب همچنین به‌عنوان یک ابزار خود–یاری نیز قابل استفاده می‌باشد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر