کمک به کودک مضطرب (کتاب کار)
کد شناسه :1596
کمک به کودک مضطرب (کتاب کار)

کتاب کار کمک به کودکان مضطرب طراحی شده است تا والدین را در یک دوره ساختار یافته از مطالب و فعالیت هایی که در آموزش کنترل اضطراب به فرزندشان و در یادگیری روش های جدید پاسخگویی به رفتار مضطربانه او کمک می کند، راهنمایی نماید. هر قسمت شامل فعالیت های کودکان، برای تشویق کودکان به مشارکت فعال در کنترل اضطرابشان و همچنین دربرگیرنده تکلیف های تمرینی است که به والدین و فرزندان کمک می کند تا مهارت های جدید را در زندگی روزمره تمرین کنند. در کتاب کار هر فعالیتی که در انتهای فصول شرح داده شده، آورده شده است و محتوی توضیح مربوط به آن مهارت برای والدین است تا همراه با فرزندشان مطالعه کنند و به علاوه حاوی کاربرگ های خالی (بر اساس نمونه های داخل فصل) می باشد که کودک به کمک پدر و مادر می تواند آن ها را کامل کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر