بنیادهای روان درمانی گشتالت
کد شناسه :1597
بنیادهای روان درمانی گشتالت

در میان روان‌درمانی‌هایی که پس از فروید پا به عرصه گذاشتند، گشتالت‌درمانی جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش خود را، آشکارا و نهانی، بر اغلب (اگر نگوییم همه) شیوه‌های مطرح درمانی پس از خود، نهاده است؛ و گزافه نیست اگر بگوییم که آشناییِ بسنده با دانش روان‌درمانی بدون اطلاع کافی از روان‌درمانی گشتالت امکان‌پذیر نیست.
در این کتاب فصلی به شرح احوال و سلوک نه‌چندان متعارف فردریک پرز، بنیان‌گذار گشتالت‌درمانی اختصاص داده شده و در باقی فصول، اصول و مبانی این رویکرد از زبان پرز و برخی دیگر از نام‌برداران و درشمارانِ این حوزه، معرفی شده است. فصلی نیز، تا جانب نقد فروگذاشته نشده باشد، بر عهده مترجم افتاد به امید آنکه چارچوبی انتقادی برای فهم سنجیده‌تر این نگرش فراهم آید.
دانشجویان و کاربران روان‌شناسی، مشاوره، روان‌پزشکی و مددکاری و همه کسانی که به‌گونه‌ای حرفه‌ای در کار آموختن یا به ‌کار بستن دانش روان‌درمانی هستند، و نیز آنان که به شیوه‌ها و رویکرد‌های وجودگرایانه و تجربه‌ایِ خودشناسی و خودیابی علاقه‌مندند، بسا که این کتاب را سودمند بیابند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر