اختلال وسواس (جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمان)
کد شناسه :1600
اختلال وسواس (جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمان)

دکتر گیل استکتی استاد و معاون دانشکده مددکاری اجتماعی دانشگاه بوستون است. بیش از 20 سال است که به کار تحقیق درباره وسواس مشغول است. از وی تاکنون کتاب های وقتی که یک بار کافی نیست، درمان وسواس و غلبه بر اختلال وسواس: درمان رفتاری و شناختی، منتشر شده است. استکتی در این کتاب، نگرش ها و درمان وسواس را به شیوه ای ساده و قابل درک برای عموم شرح میدهد.
دکتر تریزا پیگت استاد و رییس بخش آزمایش های بالینی گروه روان پزشکی در دانشگاه فلوریدا است. او قبلاً مدیر واحد مطالعات پژوهشی بزرگ سالان در موسسه ملّی سلامت روانی (NIMH) بود. دکتر پیگت در این کتاب، ماهیّت زیست پایه ای اختلال وسواس و درمان آن را مبتنی بر آخرین تحقیقات، به طور فشرده توضیح می دهد.

«کتابی دقیق، قابل فهم و روز آمد. این کتاب، درمانگر و بیمار را در جریان درمان های رفتار و پزشکی قرار می دهد و در این کار، موفّق است. چه کتاب ارزش مندی برای متخصّصان سلامت روانی و مراقبت های اوّلیّه و نیز عموم مردم!»
اریک هالندر سردبیر مجلّه اختلال های وسواس فکری و عملی و نویسنده کتاب تکانش وری و رفتار وسواسی

«اطلّاعات مفید و قابل فهم-این کتاب واقعاً نیازهای درمانگران را برآورده می سازد.»
آیزک مارکس نویسنده کتاب ترس، هراس و آیین واره ها   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر