درمان عاطفه هراسی / راهنمای روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت
کد شناسه :1605
درمان عاطفه هراسی / راهنمای روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت

کتاب حاضر ریشه آسیب‌شناسی روانی، را در عاطفه هراسی می‌داند. در درمان عاطفه هراسی، سعی می‌شود مفهوم تعارض روان‌پویشی در قالب نظریّه یادگیری فرمول بندی مجدد شده و در درمان آن از تکنیک‌های رفتاری استفاده شود. به زبان ساده، ریشه بسیاری از دفاع‌های بیمار ترس وی از رویارویی با هیجان‌ها یا عاطفه‌های هراس انگیز است و هدف درمان، کمک به بیمار برای رویارویی با این عواطف است.
با ارائه این چارچوب معنایی جدید می‌توان از تکنیک‌ها و مفاهیم مؤثّر و از قبل موجود برای درمان اختلال هراس (مانند حسّاسیّت‌زدایی منظّم، مواجه سازی..)، می‌توان در بستر روان‌درمانی پویشی کوتاه مدّت و برای درمان مسائل روان‌پویشی و اجتناب از بنبستهای درمانی، بهره گرفت. بنابراین هدف این کتاب، آموزش نحوه اجرای رواندرمانی پویشی کوتاهمدّت از طریق تمرکز بر عاطفه هراسی‌ها و استفاده از تکنیک‌های رفتاری است.
هرچند یکپارچه‌سازی درمان پویشی و رفتاری آرزوی بسیاری از درمانگران بوده است و گام‌هایی توسط نظریه‌پردازان مختلف در این زمینه برداشته‌شده است اما بدون تردید این، لی مک کالو بود که چنین رؤیایی را به واقعیت تبدیل کرده است. لی مک کالو به دلیل تسلط بر متون روانپویشی و رفتاری گامی مؤثر برای یکپارچه‌سازی این دو دیدگاه متفاوت برداشته است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر