روان تحلیلگری، رفتار درمانی و جهان رابطه ای
کد شناسه :1612
روان تحلیلگری، رفتار درمانی و جهان رابطه ای

روان‌درمانی، تنها یک تکنیک عملی نیست. روان‌درمانی‌ها ریشه در تمام تاریخ دارند و نیز خاستگاهی در دیدگاه‌های فلسفه انسانی نسبت به ماهیت بشر و یا حتی جایگاه بشر در پهنه هستی.
این کتاب حلقه رابط نظریه‌ها و فنون عملی روان‌درمانی است و در عین حال نیم نگاهی دارد به نظریه‌های شخصیت.
پرفسور واکتل سفر خود را از ریشه‌های روانکاوی آغاز می‌کند که براستی درک ماهیت انسان را متحول ساخت. سپس به جنبش‌های خلاقانه‌ای می‌رسد که در بستر خانواده درمانی، گروه درمانی و رفتار درمانی شکل گرفتند و به همگرایی‌های این رویکردهای گوناگون می‌رسد و در پایان...  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر