مهارت های رهبری گروه
کد شناسه :1618
مهارت های رهبری گروه
موجود نیست

کتاب مهارت‌های رهبری گروه پایه محکمی برای استفاده از مفاهیم، نظریه و تحقیقات گروهی در بافت‌های گروهی متنوع فراهم می‌کند. در این کتاب، متخصصان سلامت و پرستاران، مهارت‌های پایه‌ای فرایند گروه را یاد خواهند گرفت؛ این مهارت‌ها شامل تمیز محتوا از فرایند، کار با تنش و اضطراب، و ارتقاء انسجام می‌شود.  مؤلف این کتاب، راهبردهای عملی را با هدف افزایش اثربخشی رهبری گروهی ارائه می‌کند. این راهبردها شامل کمک به گروه برای حل مشکلات و تیم‌سازی می‌شود. این ویراست کتاب گروه‌های مختلف را پوشش می‌دهد. راهبردهای این کتاب می‌تواند در کار با دانش‌جویان، خانواده‌ها، کارکنان، گروه‌های هم‌وابستگی، گروه‌های افسرده، گروه‌های قربانی تجاوز به عنف و سوءآزار جنسی، گروه‌های خشونت خانگی و بسیاری از گروه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر