توقف تنبیه بدنی/ راهنمای درمانگران و متخصصان
کد شناسه :1620
توقف تنبیه بدنی/ راهنمای درمانگران و متخصصان

نتایج بیش از یک قرن تحقیقات در کشورهای مختلف جهان گواه آن بوده است که تنبیه اعم از جسمانی یا روانی در کاهش احتمال بروز یک رفتار نامطلوب یا ناهنجار اثرگذار نمی‌باشد. متأسفانه هنوز در دهۀ سوم هزارۀ سوم در اغلب کشورهای دنیا، با وجود تحقیقات بسیار زیادی در مورد عوارض تنبیه و نیز عدم اثربخشی آن، والدین و معلمان در تربیت و آموزش کودکان و دانش‌آموزان از تنبیه استفاده می‌کنند. در این کتاب به 14 مداخلۀ درمانی برای پیشگیری و درمان مشکلات ناشی از تنبیه بدنی پرداخته شده است. برخی از این مداخلات و روش‌های درمانی در سطح فردی و برخی در سطح اجتماعی قابل استفاده هستند. نویسندگان کتاب خاطرنشان کرده‌اند اثربخشی هر برنامه در کاهش استفادۀ از تنبیه بدنی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین معتقدند که مداخلات و درمان‌های موجود در این کتاب برای مشاوران و روان‌شناسان بالینی که با خانواده‌های خاص یا گروه‌هایی از خانواده‌ها کار می‌کنند، درمانگرانی که امیدوار هستند به‌طور گسترده‌ای فرزندپروری درست را ارتقا دهند و سیاست‌گذارانی که در صدد هستند همۀ اشکال خشونت علیه کودکان را در سطح ملی کاهش دهند، مفید خواهد بود. مطالعه و کاربرد تکنیک‌ها و روش‌های مداخله‌ای این کتاب، راهنمای بسیار خوبی برای روان‌شناسان، مشاوران، معلمان و والدین عزیز می‌باشد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر