درمان کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت
کد شناسه :1628
درمان کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت

آیا می‌توان بر تأثیرات ضربه‌های روانی اولیۀ دوران کودکی (ضربه‌های روانی که ممکن است در آن زمان ناچیز به نظر می‌رسیدند) در درمان کوتاه‌مدت غلبه کرد؟ در این کتاب، رهبران حوزۀ درمان کوتاه‌مدت حکم قطعی ارائه می‌کنند که این کار با روان‌درمانگری پویشی فشردۀ کوتاه‌مدت مدرن امکان‌پذیر است. شش روان‌درمانگر مطرح دنیا در این کتاب ابتدا به معرفی روش درمانی خود می‌پردازند، سپس رویکرد جامعی مبتنی بر شواهد و نظریه‌های پیشین را ارائه می‌دهند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر