کاربست مداخله های گروهی در مدارس
کد شناسه :1633
کاربست مداخله های گروهی در مدارس
موجود نیست

کتاب حاضر با هدف کمک به روان شناسان، مشاوران مدارس و دیگر فعالان حوزه سلامت در مدارس نوشته شده است. و به ساختار نظری و کاربست مداخله های گروهی در مدارس و ارائه نمونه هایی عملی از چگونگی کاربرد آنها در مدارس می پردازد. کتاب پیش رو می تواند یک منبع مکمل و یک راهنمای آموزشی برای مشاوران مدارس، روان شناسان تربیتی و روان شناسان کودک که آموزش های کمتری در زمینه طراحی و اجرای مداخله های گروهی با کودکان دریافت کرده اند، همچنین، برای گروه درمانی و مشاوره گروهی نیز می تواند مفید و موثر واقع شود. تمرکز این کتاب بر مداخله های گروه - مدار است و برنامه هایی را با رویکردی پیشگیرانه و با هدف توانمندسازی دانش آموزان در جهت یادگیری بهتر، عملکرد موفقیت آمیزتر و احساس خودکارآمدی یشتر آنها در مدارس، به کار می بند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر