خودآموز اصول و فنون سخنوری
کد شناسه :1661
خودآموز اصول و فنون سخنوری
موجود نیست

سخنوری یا خطابه، فنی است که به وسیلۀ آن گوینده شنونده را به سخن خود اقناع و بر منظور خویش ترغیب می کند. فنی است که علمش را در ایران باید تازه تأسیس دانست. کتاب حاضر دستنامه ای خودآموز در این موضوع است که در شانزده فصل تدوین شده است: درآمد، صدا و ارتباط و سخنوری، اصول پایه ای ارتباط، طراحی ارتباط، گوش دادن، آفرینش و به کارگیری معنا، طراحی پیام با واژه ها، موضوع و هدف و مخاطب، آماده سازی سخنرانی، گونه های ایراد سخنرانی، آرامش و تسلّط، پیام های غیرکلامی، ارتباط شفاهی و فناوری، ویژگی های شخص سخنران، اخلاق در کنفرانس، و سخن و سخنوری در قرآن و حدیث. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر