روانشناسی رشد و تحول انسان
کد شناسه :1664
روانشناسی رشد و تحول انسان

این اثر مشتمل بر 9 بخش است. بخش اول، در دو فصل، به آشنایی به حوزه روانشناسی رشد اختصاص دارد.
بخش دوم، در چهار فصل، به مسائل زیر می‌پردازد: لقاح و بارداری، رشد جسمانی، رشد شناختی، و رشد روانی - اجتماعی در دو سال نخست زندگی. بخش سوم تا هشتم، هر یک در دو فصل، الف) رشد جسمانی و شناختی و
ب) رشد روانی - اجتماعی را در اوایل کودکی، نوجوانی، جوانی، میان‌سالی، و پیری واکاوی کرده است. بخش آخر به مباحث مربوط به مرگ و داغدیدگی بازماندگان مربوط می‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر