راهنمای بالینی ارزیابی عملکردهای ایگو
کد شناسه :1669
راهنمای بالینی ارزیابی عملکردهای ایگو
موجود نیست

لئوپولد بلکّ، یکی از سرشناس ترین روانکاوان چند دهه ی اخیر بوده است. تفسیر آزمون TAT را معمولا با نام بلکّ می شناسند. وی در وین و نیویورک به تحصیل پزشکی و روانکاوی پرداخت و روانشناسی را در دانشگاه های بوستون و هاروارد آموخت. به دلیل کمک های شایانی که بلّک به فهم بهتر از اسکیزوفرنیا کرده بود، آکادمی آمریکایی روانکاوی جایزه ی فریدا فرام  راکمن را در سال1986 به وی اعطا کرد.
بلّک در این راهنمای موجز ولی بی نظیر، 12 کارکرد یا عملکرد را برای ایگو معرفی کرده است و به تشریح ارزیابی آنهای طبق روشی موسوم به «سنجش عملکرد ایگو (EFA)» پرداخته است. تقریباً در سرتاسر دنیا، EFA به عنوان معتبرترین ابزار جهت تخمین قدرتمندی ایگو شناخته شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر