من گاهی فقط لکنت می کنم/ کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال
کد شناسه :1673
من گاهی فقط لکنت می کنم/ کتابی برای کودکان 7 تا 12 سال
موجود نیست

کتاب حاضر، برای کودکان7  تا 12 ساله دچار لکنت زبان و اطرافیان آنها نوشته شده است تا آنها را با ماهیت و عوامل تاثیرگذار بر لکنت زبان آشنا کند هنگام مواجهه با لکنت کودکان با کنترل شرایط محیط و رفتارهای خود و دیگران، بتوانند باعث کاهش لکنت و عوارض جانبی آن شوند.   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر