گوش دادن فعال
کد شناسه :1674
گوش دادن فعال
موجود نیست

- آیا می توانم انسانی تا آن حد بیانگر باشم که آنچه را که هستم ، بدون ابهام، به دیگری منتقل سازم؟
- آیا می توانم به خودم اجازه بدهم که کاملاً به دنیای احساسات و معانیِ شخصیِ او وارد شوم و دنیا را از چشم او ببینم؟ 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر