درمان شناختی افسردگی
کد شناسه :1678
درمان شناختی افسردگی
موجود نیست

از سال 1979 که کتاب نامدار پرفسور بک و همکاران او درباره کاربرد روشهای شناختی و رفتاری در معالجه افسردگی چاپ شد، روش درمان شناختی به عنوان مؤثرترین روش درمان غیردارویی افسردگی مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب حاضر که توسط پروفسور بک و با همکاری یانگ و دو نفر دیگر از شاگردان سابق بک نوشته شده اصول نظری و گامهای عملی درمان شناختی  رفتاری کلاسیک و نیز شناخت درمانی طرحوارهای افسردگی را در اختیار درمانگران علاقمند به معالجه افسردگی قرار می دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر