تکنیک های درمانی اختلال اضطراب فراگیر/ رویکرد رفتاری شناختی و درمان های دارویی
کد شناسه :1679
تکنیک های درمانی اختلال اضطراب فراگیر/ رویکرد رفتاری شناختی و درمان های دارویی

اثر حاضر تکنیک های شناختی و رفتاری بررسی شده موثری را برای کمک به متخصصان بالینی جهت درمان افراد مبتلا به اختلال فراگیر معرفی می کند.
- ارائه اصلی تری و پرکاربردترین داروهای موثر
- ارائه هشت مدل تئوریک از صاحب نظران اصلی و بنام در حوزه ی سبب شناسی اختلال فراگیر به تفصیل 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر