خواب، خواب مصنوعی و رویا
کد شناسه :1680
خواب، خواب مصنوعی و رویا
موجود نیست

در آهنگ فعالیت حیاتی تمام موجودات زنده، نه تنها در حیوانات، بلکه در گیاهان هم نوعی تناوب مشاهده می شود. ولی فقط در حیوانات عالی و انسان که از یک سیستم فوق العاده سازمان یافته بین حالت خواب و بیداری، تفاوت چشمگیر یعنی تناوب روشن این حالت ها مشاهده می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر