فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی
کد شناسه :1687
فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی
موجود نیست

این کتاب پایه های مفهومی و روش های عملی خاص استفاده از شیوه ی درمان فعالسازی رفتاری ( BA ) در مورد افرادافسرده را ارائه می دهد. این روش که براساس نوشته ها و فعالیت های درمانی اثرگذار فرستر، لوینسون و بک ایجادشده، تأثیر و قدرت توجه مستقیم و مداوم به تغییر رفتار را نمایش می دهد. هدف BA کمک به درمانجویان است تا ازطریق فعال ردن خود و درگیرشدن با زندگی، افسردگی را کاهش داده و از بروز آن در آینده جلوگیری کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر