راهنمای آموزش عملی ذهن آگاهی برای مراجعان
کد شناسه :1690
راهنمای آموزش عملی ذهن آگاهی برای مراجعان
موجود نیست

امروزه مهارت ذهن آگاهی برای بسیاری از کسانی که در زمینه های بهداشت فیزیکی و روانی، آموزش، تجارت، رهبری کردن و ورزش کار می کنند، به صورت یک مهارت بسیار ضروری درآمده است.
این کتاب یک راهنمای عملی و با چهارچوبی مشخص است که هم برای آن دسته از متخصصانی که سابقه ی آموزش مهارت های ذهن آگاهی را دارند و هم برای آنهایی که قصد دارند در آینده این مهارت ها را آموزش دهند، و برای هر کسی که علاقمند است درباره ی ذهن آگاهی مطالب بیشتری بداند، تهیه و تدوین شده است. موضوع هایی که در این کتاب مطرح شده اند به این شرح اند:
. جلب توجه مراجع به مهارت های ذهن آگاهی؛
. بازخورد گرفتن و استفاده موثر از بازخورد، طی آموزش؛
. ارائه ی تمرین های ساده؛
. آموزش مراجعان برای به کارگیری مهارت های ذهن آگاهی در زندگی روزمره؛
. استفاده از سناریوهای موردی برای نشان دادن مهارت های ذهن آگاهی در عمل 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر