ارزیابی اختلالات شخصیت بر اساس راهنمای تشخیصی روان پویشی PDM
کد شناسه :1692
ارزیابی اختلالات شخصیت بر اساس راهنمای تشخیصی روان پویشی PDM
موجود نیست

درک مطالب PDM، مستلزم آشنایی با نظریه های روان پویشی مختلف (نظریه ی سائق، روانشناسی ایگو، روانشناسی خود و نظریه ی روابط موضوعی) و مفاهیم کلیدی مستخرج از این نظریه هاست. از آنجا که پیش فرض مؤلفان PDM این بوده که خوانندگان این راهنمای تشخیصی، با اکثر مفاهیم رویکردهای سایکودینامیک (= روان پویشی) و سایکوآنالیتیک (= روان تحلیلی) آشنایی دارند، در نتیجه، PDM را از همان فصل اول، با بررسی تفصیلی اختلالات شخصیت و طبقه بندی آنها آغاز کرده اند. ولی از آنجا که شاید برخی از خوانندگان، مطالعه در باب پاتولوژی شخصیت از دیدگاه روان پویشی را به تازگی آغاز کرده باشند، سه فصل نخست کتاب حاضر، به مرور مفاهیم و اصطلاحات رایجِ این دیدگاه اختصاص یافته است. فصل اول درباره ی اصول اولیه ی درمان روان پویشی، و فصل دوم و سوم درباره ی شناخت اختلالات شخصیت بر اساس سه سطح شدت (یعنی نوروتیک، مرزی و سایکوتیک) از رویکرد روان پویشی است. این سه فصل، خواننده را برای ورود به فصل های بعدی، و درک عمیق تر اختلالات شخصیت بر اساس PDM آماده خواهد کرد. خوانندگانی هم که با مفاهیم فوق آشنایی دارند، می توانند از سه فصل نخست بگذرند و مطالعه کتاب پیش رو را از فصل چهارم آغاز کنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر