آزمایشگاه مجازی یادگیری/ راهنما و نرم افزار
کد شناسه :1695
آزمایشگاه مجازی یادگیری/ راهنما و نرم افزار

یکی از کمبودهای اساسی آموزش روان شناسی در ایران، کمبود یا فقدان آزمایشگا‌‌‌ه های روان شناسی، به خصوص در رشته‌ ها و مباحث پایه از قبیل روان شناسی فیزیولوژیک، روان شناسی احساس و ادراک، و روان‌شناسی یادگیری است. روانشناسان معتقدند پدیده هایی که برنامه اسنیفی آنها را شبیه سازی می کند در رفتار انسان نقشی اساسی دارد. این آزمایشگاه مشابه آزمایشگاه واقعی است و امکان اجرای آسان و کم هزینه آزمایشهای یادگیری را به کمک اسنیفی (موش مجازی) برای دانشجویان و سایر علاقمندان به حوزه تغییر رفتار مهیا می سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر