نرم افزار AMOS GRAPHICS در مدل سازی / کاربرد و برنامه نویسی
کد شناسه :1707
نرم افزار AMOS GRAPHICS در مدل سازی / کاربرد و برنامه نویسی
موجود نیست

نرم افزار Amos ، یکی از بهترین نرم افزارهای آماری برای تجزیه و تحلیل ساختار داده های پیچیده و مدل سازی معادلات ساختاری ( SEM ) است. این نرم افزار به پژوهشگر اجازه می دهد که مدل های مورد نیاز خود را با دقت بیشتر در مقایسه با تکنیک های آماری چند متغیره استاندارد تهیه کند. به دلیل اینکه برونداد نرم افزار Amos به صوت گرافیکی است، درک مطلب تسهیل می شود.
در این کتاب، نویسنده سعی کرده است که به طور ساده و روان، کاربرد نرم افزار Amos را به صورت گام به گام برای خوانندگان بیان کند. کتاب Amos ، به عنوان ابزاری کامل برای دستیابی به اهدافی همچون تحقیقاتِ درمانی، آموزشی، سازمانی، برنامه ریزی تجاری،مدیریت و ارزیابی برنامه ها معرفی شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر