کودکان خیابان سیزدهم / رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار
کد شناسه :1714
کودکان خیابان سیزدهم / رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار

معضل دیرپای سوء استفاده از کودک  و کودک کار فرآیند پیچیده ای است که پرداختن به آن و بررسی ابعاد مختلف مرتبط با آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی حدود یک چهارمبالغین گزارش مورد سو استفاده فیزیکی قرار گرفتن در دوران کودکی خود را عنوان میکنند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر