کاربست شفقت به خود در روان درمانی
کد شناسه :1716
کاربست شفقت به خود در روان درمانی
موجود نیست

شفقت» و «شفقت به خود» از مهم ترین بخش های بهزیستی هستند. ابراز «شفقت» و «شفقت به خود» برای افرادی که در مشاغل یاری بخش کار می کنند، به ویژه روان درمانگران، ویژگی کلیدی محسوب می شود. کتاب حاضر راهنمای مفید و عملی بی نظیری برای روشن کردن اهمیت شفقت به خود در روان درمانی است. همچنین در این کتاب تمرین های ساده ای لحاظ شده است که می توان برای پروش شفقت به خود به کار برد.
وقتی در سال ۱۹۹۲ برای اولین بار دالای لاما را ملاقات کردم، مرا به چالش کشید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر