جهش اجتماعی
کد شناسه :173
جهش اجتماعی
موجود نیست

"جهش اجتماعی" به قلم "ویلیام فون هیپل" کاوشی پیشگامانه و آگاه کننده است که از علم فرگشت جهت فراهم کردن چشم اندازی جدید بر روانشناسی انسان بهره برده و آشکار می سازد که چطور چالش های عظیم از گذشته های ما، برخی از اساسی ترین جنبه های هستی حال حاضر ما را رقم زده اند.
اساسی ترین جنبه های موجود در زندگانی انسان ها از رهبری و نوآوری گرفته تا پرخاشگری و خوشبختی، با "جهش اجتماعی" نیاکانمان از جنگل های بارانی به دشت، برای همیشه دستخوش تغییر شد. مبارزه ی آن ها برای بقا در علفزار های باز و فراخ، نیازمند تغییر جهت از فردگرایی به شکل جدیدی از جمع گرایی بود که برای همیشه نحوه ی تفکر ما را دگرگون ساخت. این اتفاق روش جنگیدن انسان را متحول ساخت و او را متمایل به صلح طلبی کرد؛ شیوه های رهبری و پیروی انسان ها را نیز دگرگون و او را از ابتکار به مبتکر تبدیل نمود. بنابراین با "جهش اجتماعی" نوعی جدیدی از هوش اجتماعی شکل گرفت که منابع نوین رضایت از حیات را پدید آورد.
در "جهش اجتماعی"، "ویلیام فون هیپل" یک نظریه ی انقلابی مطرح می کند که در آن ردپای تکامل انسان را در سه نقطه ی حیاتی فرگشت دنبال می کند و از تاثیر وقایع در گذشته های دور، بر شکل گیری حیات کنونی حرف می زند. "جهش اجتماعی" اثری است که از بحث در خصوص مسائل روزمره مثل اینکه چرا غلو می کنیم تا مسائل شگفت آوری همچون اینکه چرا دروغ های خودمان را باور می کنیم تا اینکه چرا ثروت و شهرت می تواند به اندازه ی خوشبختی، بدبختی نیز بیافریند، در برمی گیرد. جهش اجتماعی کتابی ست با اشارات گسترده و خارق العاده که خوانندگان را شگفت زده خواهد کرد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر